Danes precej razširjena oblika dela, ki prinaša kopico pozitivnih, pa tudi negativnih strani, je delo na domu.

delo na domu

Delo na domu je opcija, ki se pojavlja na mnogo različnih delovnih mestih, zanjo pa se predvsem odločajo ljudje brez vozniškega izpita in mame, ki želijo več časa preživeti s svojimi otroki. Delo na domu je dobro, ker posameznik tako ne porablja časa z vožnjo na delovno mesto in nazaj, poleg tega tu tudi ni potnih stroškov. Dobro je tudi zato, ker si posameznik, če opravlja delo na domu, lahko v večini sam določa, kdaj bo začel delati in kako si bo delo razporedil, pri tem pa ni tako močno vezan na delovni čas. Bistveno je, da je delo narejeno, ponavadi tu ni pomembno, v katerem delu dneva se dejansko opravi. Delo na domu je torej precej fleksibilno, kar pa je po drugi strani tudi precej slaba lastnost le tega, saj zahteva veliko posameznikove volje in organizacije. Delo na domu se ob pomanjkanju volje lahko raztegne na celoten dan, tu ne govorimo več o osmih strnjenih urah delovnega časa, pač pa o celodnevnem delovniku z vmesnimi pavzami, ki so ob pomanjkanju organizacije lahko precej dolge. Delo na domu tudi ni primerno za vsak tip dela, raznih fizičnih del vsekakor ne bomo mogli opravljati iz domačega naslonjača. Se pa zato razna administrativna dela, novinarstvo, pravna dela in podobno lahko velikokrat opravljajo kot delo na domu in je dovolj, da tak delavec obišče matično podjetje enkrat tedensko ali celo še redkeje.

Zakaj je danes delo na domu tako moderno? Ker je predvsem poceni, pa tudi, ker moderna tehnologija omogoča komunikacijo v vsakem trenutku in zato ni potrebno, da bi ljudje sedeli v istem prostoru, da bi lahko delali skupaj. Trend razvoja kaže na to, da se bo delo na domu še povečevalo, bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost.