Halo pravnikSte se znašli v škripcih in nujno potrebujete pravno pomoč? Pravi naslov za vas je halo pravnik, kjer so zbrani strokovnjaki iz različnih področij prava. Danes so pogosta vprašanja glede različnih odškodnin in pravic iz naslova zavarovanj. Halo pravnik vam nudi strokovno pomoč če ste bili udeleženi v prometni nesreči, če imate vprašanje glede odgovornosti glede druge osebe, lahko pa jih tudi vprašate kako je s povrnitvijo povzročene škode v različnih primerih. Halo pravnik vam je na voljo tudi za težave, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic pacientov ter zagotavljanja kakovostne zdravstvene oskrbe. Vse več je tudi vprašanj glede družinskih razmerij, kjer vam strokovnjaki pri halo pravnik svetujejo in pomagajo pri urejanju rejništva, skrbništva, posvojitve, preživnine, pa tudi glede razveze zakonske zveze in pravic otrok ter stikov z njimi.

Na halo pravnik se lahko obrnete tudi z vprašanji glede dedovanja. Tukaj vam lahko svetujejo glede oporok, dedičev, nujnega deleža, delitve dediščine in vseh ostalih vprašanj vezanih na to temo. Zemlja je človekovo največje bogastvo, zato halo pravnik odgovarjajo tudi na vprašanja glede zemljiške knjige, služnosti in stvarnega prava. Izveste lahko vse o lastniških pravicah, služnosti, vpisa v zemljiško knjigo, zemljiškoknjižne postopke, lahko pa vprašate tudi glede motenja posesti ali sosedskega prava. Halo pravnik je tudi pravi naslov za nasvete glede prekrškov in sodnih postopkov vseh vrst. Če imate težave s pogodbo, se lahko obrnete na njih za pravni nasvet. Pomagali vam bodo pri darilni, prevozni, gradbeni, licenčni, komisijski, posredniški, kupoprodajni ali menjalni pogodbi. Na voljo so vam tudi za vprašanja iz prava intelektualne lastnine in pa kazenskega, upravnega, zdravstvenega, davčnega in gospodarskega prava. Halo pravnik so na enem mestu združili kakovostno, hitro, učinkovito ter anonimno pravno svetovanje.