Izračun obrestiSi želite imeti izračun obresti ali pa Vas zanima več o njih? Potem je najbolje da si obiščete to spletno stran http://www.depoziti.si/izracun-obresti.html, kjer Vam ponujajo veliko informacij o izračunu obresti.

Navodila za izračun obresti:

  • Banka Slovenije je leta 2008 januarja izdala enoto priporočilo za izračun za posle z prebivalstvom, v katerem so tako denarni kredit kot depozit.

Namen priporočila:

  • priporočilski cilj je, da se izračun obresti poenoti za depozit. S tem dosežejo pri poslovanju z bankami večjo preglednost. Bank Slovenije je zapisala v priporočilu: Priporočilo opisuje način, ki je najprimernejši da postane dobra praksa.

Štetje dni za izračun obresti:

  • Pravilno se pri določanju konca in začetka obdobja šteje samo prvi dan pri začetku posla, zadnjega pa ne. Pri izračunu obresti se štejejo dni po koledarju (K, 365\366)

Obravnavljanje zapadlost obresti:

  • Obresti lahko zaradi plačila zapadejo tudi na poljuben dan. Seveda razen ob sobotah, praznikih in dela prost dan,

Izvedba izračuna obresti:

  • Izračun obresti se računa z enačbo. V tej enačbi obstajajo 5 znaki. To so: G = glavica, o = obrestni znesek, d= št. dni v obdobju obresti, p = obrestna mera čez leto in L = št. dni v letu.

 Nastajajo kakšne razlike?

  • Seveda nastajajo, ne glede na predpise za izračun obresti, obstajajo razlike med hranilnicami in bankami, ki niso majhne. Pojavijo pa se tudi zaradi roka vezave, če ni enoten.

Upamo da smo Vam povedali dovolj informacij o izračunu obresti in depozitov. Če Vas zanima še več o depozitih, je potem najbolje da si obiščete spletno stran Depoziti.si.