zloženke

Podjetja imajo za oglaševanje svojih storitev ali izdelkov na tržiču na voljo kar nekaj oblik reklamiranja. Za oglaševanje v medijih so jim na voljo splet, televizija ali radio. Zelo pogosta oblika oglaševanja pa je tiskovina. Ta vrsta oglaševanja je že kar vsakdanja. Postanite bolj prepoznavni in se še danes odločite za najboljši rešitev!

Zelo veliko se je dnevno znajde v naših poštnih nabiralnikih. Med zelo pogosto uporabljen trženjski material prištevamo zloženke ali zgibanke. Postanite bolj prepoznavni s pomočjo prednosti zloženke.  Največkrat se podjetja odločijo za takšno oglaševanje , ko želijo na kratko predstaviti svojo storitev ali izdelek. Učinkovite zloženke nastanejo takrat, kadar imamo vsebino, ki presega list ali dva, gradiva pa je premalo za letak. Tako kot brošure, imajo podobne elemente tudi zloženke. Ravno tako imajo naslovnico, vmesno vsebino in zadnjo stran, vendar so zaradi svoje oblike bolj pregledne. Z domiselno zloženo tiskovino, se nam z razprtjem zloženke prikaže celotna, pregledna vsebina. Kako pa naj bo izkoriščena  prednost zloženke, da bo prikazala vsebino bolj privlačno, pa je odvisno od oblikovalca. Zaradi drugačne oblike tiska puščajo oblikovalcu proste roke in največ svobode in idej pri svojem delu.

Med tiskane zloženke se prištevajo zelo znani razni prospekti, navodila za uporabo zdravil, prehranskih dodatkov in drugih farmacevtskih izdelkov, zemljevidi, avto karte, letaki živilskih in tehničnih trgovin, plakati, vabila, načrti in otroške knjige. Za zloženke je značilno, da so zložene v različnih oblikah kot so harmonika, v zgib, okenski vzgib, c vzgib ali križni vzgib. Najbolj pogosto uporabljena oblika je prav gotovo Harmonika. Tudi debelina papirja je za zgibanje zloženke različna. Debelejši papir bo bolj primeren za zloženke, ki ne bodo za vsesplošno deljenje. Takšne zloženke bodo zaradi dolgoročne uporabe tudi plastificirane v mat ali sijaj obliki. Zloženke so zaradi svoje uporabnosti zelo razširjene. Ker so majhne in ne pretirano težke, predstavljajo manjši strošek poštnine. Zaradi priročne oblike nam omogočajo pošiljanje kar v standardnih kuvertah.