Kako deluje ogrevanje s toplotnimi črpalkami? Poznamo dve vrsti toplotnih črpalk. Ena od teh je nizko temperaturna toplotna črpalka, ki zmore pripravljati 52°C toplo ogrevalno vodo pri zunanji temperaturi -7°C, druge pa niso nizko temperaturne toplotne črpalke, ki pa ne zmorejo opravljati 52°C tople ogrevane vode pri zunanji temperaturi -7°C. Toplotna črpalka temelji na fizikalnem principu korelacije med volumnom, temperaturo in tlakom. Ko plinu povečamo tlak se mu poviša temperatura in, ko mu tlak zmanjšamo se temperatura zniža, toplota pa se vedno prenaša s toplega na hladno. Toplotna črpalka mora na eni strani spustiti raven temperature pod raven izvira energije na drugi strani pa jo dvigniti saj s tem ogrevamo prostor in vodo. Ogrevanje s toplotno črpalko zrak voda pa je eden najbolj varčnih načinov ogrevanja saj sistem omogoča izmenjavo toplote iz zraka na vodo. Sistem je sestavljen iz zunanje enote, kjer kompresor vpija toploto iz zraka in notranje enote, ki je povezana z inštalacijo v hiši. Prednost toplotnih črpalk je, da segreva vodo prek energije zraka in porablja bistveno manj električne energije kot ostali sistemi za ogrevanje. Velika prednost zraka, ki je naš vir za ogrevanje je, da je povsod dostopen. Toplotna črpalka zrak-voda pa uporablja to energijo zelo enostavno saj ne potrebujemo nobenih uradnih dovoljenj in ni potrebnih zahtevnih posegov kot je postavljanje zemeljski kolektorjev ali vrtanja.

toplotne črpalke

Toplotne črpalke zrak-voda pa lahko iz 3kW sončne energije ustvarijo 4kW ali več ogrevalne toplote pri uporabi 1kW električne energije. Sodobne tehnologije kompresorjev pa nam zagotavlja, da bodo učinkovito delovali tudi pri zelo nizkih temperaturah in, da so zelo zanesljiv vir ogrevanja. Toplotna črpalka se lahko montira s hrbtne ali pa bočne strani in ne smemo je postaviti čisto do stene in vedeti moramo, da mora pred njo biti vsaj 1,5m prostora brez ovir, da lahko toplotna črpalka nemoteno oddaja hladen zrak.