Oznaka: Prošnja za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja