Ker se vsak voznik prej kot slej na delu sreča tudi z nevarnim tovorom oz. blagom, je dobro poznati pogoje, ki zahtevajo, da se opravi tudi izpit za prevoz nevarnega tovora ter ustrezno opremljeno vozilo. Izčrpne zakonsko določene predpise, ki se tičejo področja opravljanja tečaja ADR, boste našli v Pravilniku o strokovnem usposabljanju voznikov motornih vozil, s katerimi se prevažajo nevarne snovi, in drugih oseb, ki sodelujejo pri prevozu teh snovi ter v Zakonu o prevozu nevarnega blaga. Za več informacij o ADR usposabljanju obiščite spletno stran www.bb.si/program/bb-usposabljanje/adr.

adr

Koga zajemajo pogoji? V osnovi velja, da je usposabljanje ADR namenjeno ter obvezno za voznike, ki vsaj občasno prevažajo nevarne snovi. Slednji se morajo udeležiti osnovnega tečaja, ki traja 18 učnih ur.

Vozniki, ki prevažajo nevarno blago v cisternah s prostornino, ki je večja od enega kubičnega metra, se morajo dodatno udeležiti tudi specialističnega usposabljanja za prevoz nevarnega blaga v cisternah. Tečaj obsega 12 učnih ur z dodatnim praktičnim usposabljanjem.

Dodatnega usposabljanja za prevoz nevarnega blaga razreda 1 (eksploziv), se morajo udeležiti vsi vozniki, ki imajo opravka s to kategorijo nevarnega tovora. Usposabljanje traja 8 učnih ur.

Usposabljanje lahko opravljajo vozniki nad 21 let – kot samostojni podjetniki ali v okviru drugega podjetja, ki jih pošlje na tečaj.

Kako poteka pridobivanje certifikata? Uspešno zaključen tečaj zahteva izpolnitev določenih pogojev. Obvezna je tako prisotnost na teoretičnem, kot tudi na praktičnem delu, prav tako pa mora posameznik zadostiti tudi kriterijem zaključnega izpita (pravilno mora izpolniti vsaj 70% vprašanj).

V izobraževalnem centru B&B usposabljanja organiziramo ob koncih tedna, v popoldanskih urah. Pri nas je mogoče pridobiti vse vrste certifikatov (osnovni in specialistični).

Pridobljeni ADR certifikat velja 5 let. Po preteku tega časa (vendar še pred datumom dejanskega izteka veljavnosti certifikata), je potrebno opraviti obnovitveno usposabljanje. Slednje bo vozniku vzelo le dva dni, saj je s tečajem potrebno le obnoviti znanje.