Ste se odločili, da se poslovanje vašega podjetja ne izplača, ali pa si preprosto želite novim izzivom naproti ter ne želite, da bi vas obstoječe podjetje na kakršenkoli način oviralo? Se želite usmeriti v novo panogo poslovanja? Končati poslovanje je seveda enostaven odgovor na navedena vprašanja, žal pa zapiranje podjetja ni vedno tako enostavno, kot se sliši. V primeru, da potrebujete pomoč pri postopku zaprtja ter ne veste, kje začeti, vam bomo pomagali v podjetju Firmica. Za vse informacije o zaprtju podjetja smo vam na voljo preko telefona, elektronske pošte ter spletnega obrazca.

zapiranje podjetjaPrenehanje poslovanja gospodarskih družb v osnovi ureja Zakon o gospodarskih družbah. Seveda je razlogov za prenehanje poslovanja lahko več – nekateri razlogi so zakonsko določeni (npr. kadar sodišče ugotovi ničnost vpisa, stečaj, kadar osnovni kapital pade pod zakonsko določen znesek), drugi pa izvirajo iz osebnih razlogov lastnikov družbe.

Zapiranje podjetja po skrajšanem postopku je način, ki se ga lahko poslužijo le podjetja z urejenimi obveznostmi. Postopek tako lastniki sprožijo sami, uredi pa se s pomočjo notarja. Ko notar prejme namero o zaprtju po skrajšanem postopku brez likvidacije, se pripravi sklep ter notarski zapis, ki kaže, da podjetje nima nobenih zapadlih obveznosti. Če se kasneje slučajno ugotovi, da so slednje vendarle obstajale, imajo upniki eno samo leto časa, da izterjajo svoje dolgove od dolžnikov – sicer zaprtje na ta način ni mogoče. Poleg stečaja, je to edini način za zapiranje podjetja, pri katerem se postopek likvidacije ne opravi.

V primeru, da  podjetje ne uspe sproti poravnati svojih obveznosti, se običajno sproži postopek prisilne obravnave. Če je slednji neuspešen, se kasneje lahko izvede tudi postopek stečaja. Sicer pa se lahko prisilna poravnava konča tudi uspešno, kar pomeni, da lahko podjetje nadaljuje svoje poslovanje, zapiranje podjetja pa ni potrebno. Bistvo prisilne poravnave je, da se skuša ohraniti pravno osebo ter ji omogočiti nadaljnje poslovanje. Morebitnemu prenehanju družbe, katerega razlog je neuspešna poravnava, sledi likvidacija – razdelitev premoženja družbe ter izbris družbe iz sodnega registra.